J
21/07/2012

     На пръв поглед по-лесна за плетене от М, Н, К... Изплетена от две сплитки /сито и платно/, които няколко пъти сменят местата си. Това предава на дантелата нежност и красота.

Свържи се с мен